Forandring i styret

Da Martin og Lise flytter fra Mosjøen, vil følgende personer ivareta deres verv i klubben inntil nytt årsmøte.

Ledre: Erlend Lorentzen

Utstyrs- og sikkerhetsansvarlig: Magne Krutnes

 

øvrige styret er som etter siste årsmøte

Anne Krutnes – Kasserer

Katinka Sletten – Styremedlem

Carl Nordberg – Styremedlem

Saksliste Årsmøte 2014

Sakliste for årsmøte 2014 i Mosjøen klatreklubb

 • Godkjenne de stemmeberettigede.
 • Godkjenne innkalling og saksliste.
 • Godkjenne protokoll fra forrige årsmøte
 • Valg av ordstyrer, sekretær/referent, samt to personer som skal underskrive protokollen
 • Behandle klubbens årsmelding
 • Behandle klubbens regnskap
 • Behandle innkommende forslag og saker
 • Fastsette medlemskontingent.
 • Vedta klubbens budsjett.
 • Valg av verv, følgende verv er oppe for valg: Kasserer, 2 styremedlemmer, 2 varamedlemmer.
 • Fastsette en valgkomite for neste årsmøte
 • Evt.

Årsmelding 2014

Mosjøen klatreklubb Årsmelding

Økonomi

Klubben har god Økonomi og går i overskudd, men en del av overskuddet er sponsormidler som er øremerket mod barne- og ungdomsklatring.

Medlemmer

Vi har økt medlemsmassen vorer fra 16 lite aktive medlemmer til 97 medlemmer. Medlemsmassen består hovedsakeligst av barnefamilier (hvor det er barnene som klatre og de voksne som sikre), men der begynner etter hvert også å bli flere «voksne» klatrere.

HMS Prosedyre      

Vi har innført HMS prosedyre i forhold til klatreveggen, utstyr og barneklatring, skjemaene er å finne i rommet ved klatreveggen.

Barneklatring

-Barneklatring startet opp i siste del av vinteren/starten av våren 2014. Før sommer var det litt kaotisk og der var lite kontroll på hvem som kom og gikk på barneklatringen. Men Ildsjelene Anne og Magne fikset opp i dette etter sommeren og barneklatring er nu delt i 2: De minste fra kl. 1700-1745 og de litt eldre fra kl. 1745-1830. Noen foreldre har fått litt opplæring i sikringsteknikk, mens andre har tatt Brattkort. Gruppen er mere eller mindre selvkjørende og veggansvarlig trenger oftest bare å holde oppsyn, evt. gripe inn engang i blant. Foreldrene krysser seg av på en liste når de kommer på klatringen. Derutover har barneklatring hatt så mye pågang at der på nuværende tidspunkt er venteliste. Blir barn og foreldre borte ved mere end 3 gange, sendes det ut tekstmelding. Hvis barnene og voksne ikke lengere ønsker å delta eller å holde pause, får neste barn på ventelisten tilbudet om barneklatring.

Klubbklatring

Klubbklatring har stort sett bare hvert av sporadisk karakter og facebook har blitt brukt for å avtale klatreavtaler. Dette er dog under endring og det forsøkes nu med felles/klubbklatring på tirsdager fra kl. 18.

Utstyr

Vi har gått igjennom klubben sitt gamle utstyr og kassert en del da det var foreldet i følge produsentenes retningslinjer. Vi har kjøpt inn noe nytt utstyr hovedsakelig klatretak til inneveggen og utstyr til bolting og reboltning av utefelter pluss litt diverse. Vi holder på at lave en oppdatert liste med alt klubbens sitt utstyr, men frem til nu finnes det bare en komplet liste over klubbens nyinnkjøpte utstyr. Vi disponere et kott på utsiden av Mosjøenhallen i mellomgangen mellom hallen og inngangen til resepsjonen, men vi er ikke de eneste som har tilgang til dette kott og vi bruker derfor svært lite.

Utefelter

Der er søkt inn midler til å etablere/ reetablerer et uteklatrefelt i et bynært område. Vi har undersøkt fjellpartiet ved Kånelen bakom Coop ved Halsøy, og styret i klubben mener der et ett potensiale her og der er etablert kontakt med grunneier. Status er på nuværende tidspunkt at grunneier i første omgang var positiv til ideen, men ble etterhvert litt tilbakeholdene og vi er nu usikker på om det blir avtale om å bruke fjellet eller ikke. Grunneier overveier å selge grunnen og derfor er problematikken oppstått

Vi har derutover gjenetablert kontakten med grunneier ved feltet i marka og har fått muntlig avtale om å få lov til å rydde litt buske og trer der. Der er helt sikker uutnyttet potensiale her, men veggen må renskes og noe må reboltes.

Vi har også satt opp nye toppfester i Åmøydalen og også her er der et stort potensiale for å utvikle et flott sportsklatrefelt. Der er dog oppstått den problematikk at veien har blitt en betalingsvei og man må nu kjøre hele veien gjennom tunellen for å komme ditt. Vi jobber med å finne ut hvem grunneier er og finne en løsning på å få brukt dette feltet mere.

Nettside

Etter stor engasjement fra Magne Krutnes har klubben fått seg ny flott Nettside. Nettsiden har foresatt samme navn www.klatreklubb.com, siden vil løpende bli oppdatert.

 

 

 

 

 

 

Medlems- og Årsmøte 17. februar

Kom og delta på Medlems- og Årsmøte. Vi bidra med litt lett servering ala Pizza. Møtet avholdes på Mat og Vinhuset Milano. Vi starter i det uformelle kl. 19.00 med Pizza og medlemsmøte og blir mer formelle kl. 20.00 hvor vi innleder Årsmøtet. Saksliste kommer. Har dere noen saker som hører til på årsmøtet, er det bare og sende de til Styreleder Martin Pedersen.

For å ha stemmerett på årsmøte må man ha hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned før årsmøtet dato.

Velkommen