Forandring i styret

Da Martin og Lise flytter fra Mosjøen, vil følgende personer ivareta deres verv i klubben inntil nytt årsmøte.

Ledre: Erlend Lorentzen

Utstyrs- og sikkerhetsansvarlig: Magne Krutnes

 

øvrige styret er som etter siste årsmøte

Anne Krutnes – Kasserer

Katinka Sletten – Styremedlem

Carl Nordberg – Styremedlem